ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tartalom

 1. A Szolgáltató
 2. Tárhelyszolgáltató
 3. Jelentkezés a képzésekre

3.1. Képzésfajták

3.2 A jelentkezés elküldése

3.3 A visszaigazolás és felnőttképzési szerződés megkötése

 1. Adatbeviteli hibák kijavítása
 2. Vételár
 3. Kupon
 4. A termék jellemzői
 5. Fizetési feltételek, felmondás, hiányzás

8.1. A fizetés

8.2. Hiányzás kezelése, szerződés felmondása

 1. Kellékszavatosság
 2. Panaszügyintézés 

10.1. Szóbeli panasz (telefonon, vagy személyesen)

10.2. Írásbeli panasz (e-mail, levél)

10.3. Online panaszügyintézés

 1. Szerzői jogvédelem
 2. Adatvédelem
 3. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül. A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

1. A Szolgáltató

ROASTAR Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 8154 Polgárdi, Kávé utca 1

cégjegyzékszám: 07-10-001635; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

adószám: 28964320-2-07

telefonszám: +36-70-622-1113

e-mail cím: anagybertok@roastar.hu

A felnőttképzési tevékenység gyakorlásának nyilvántartási száma: ……………., vezetve a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában.

2. Tárhelyszolgáltató

BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1155 Budapest, Wysocki utca 3.;
email: hello@bc.hu;
telefon: +36-20-220-4000;
web: bc.hu).

 3. Jelentkezés a képzésekre

3.1. Képzésfajták

A Szolgáltató három csoportba sorolható képzéseket tart.

 1. SCA CDS:

Az SCA CDS (Specialty Coffee Association Coffee Diploma System) egy nemzetközileg elismert oktatási rendszer, melynek célja a kávés szakemberek fejlődésének segítése. A rendszer hat modulból áll. Minden modul három szinten elérhető, melyek pontrendszerrel működnek. Ha eléri a 100 pontot akkor a Kávédiploma megkapható. A gyakorlati képzéseken maximum 3-4 fő vehet részt, melyek 1-3 (napi) alkalmasak. A képzés elvégzéséhez az SCA honlapján (sca.coffee) történő regisztrációra és angol nyelvű (vagy a segítségünkkel magyar) elméleti vizsga letételére is szükség van. Egy képzéshez két vizsgalehetőség jár. A képzés elvégzését követően az SCA és a – kérésre – a magyar képzési rendszer is tanúsítványt ad ki.

 1. Egyéb képzések

Jellemzően maximum 10 fős, egy alkalmas képzések, melyek a kávékészítése egy-egy részletével ismertetik meg a résztvevőket.

 1. Versenyre felkészítés

Versenyre történő felkészítést célzó több alkalmas képzés.

3.2. A jelentkezés elküldése

 • A jelentkezés az adott képzés leírásánál található erre szolgáló gombra (pl.: „Jelentkezés a képzésre”) történő kattintással kezdhető meg. Ezt követően megjelenik a jelentkezési lap.
 • A jelentkezési lapon a Jelentkező megadja az e-mail címét, nevét, számlázási címét és a kívánt létszámot.
 • Kizárólag 16. életévét betöltött személy jelentkezhet képzéseinkre. 16 és 18 év között a jelentkezéshez szülői jóváhagyás szükséges, melyet a jelentkezési űrlapon jelezhet.
 • A jelentkezés elküldése előtt kérjük, hogy tekintse át a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót, mivel a jelentkezés elküldésével és a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és az Adatkezelés Tájékoztatót megismerte. A „Küldés” gomb megnyomásával a jelentkezés elküldhető.
 • A képzés díját – a visszaigazolásban szereplő díjbekérőben feltüntetett – a 8.1. pontban található bankszámlára szükséges átutalni.
 • Az adatok módosítására a jelentkezés elküldéséig lehetőség van
 • A fizetésről elektronikus számlát küldünk a Jelentkező űrlapon megadott e-mail címre.

3.3. A visszaigazolás és felnőttképzési szerződés megkötése

 1. e-mail: Visszaigazolás

A jelentkezés elküldését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailben jelzi a jelentkezés elfogadását, ezzel létrejön az online szerződés. Az e-mailben szerepel a választott képzés megnevezése, a végösszeg, a Jelentkező neve és a számlázási címe. A visszaigazolásban továbbítjuk a díjbekérőt és a felnőttképzési szerződés kitöltendő mintáját is. Amennyiben ezen visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Jelentkező részére nem érkezik meg, akkor a Jelentkező szerződéses (fizetési) kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik és a vásárlás nem jön létre. A Szolgáltató nem felel a visszaigazolás elmaradásáért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Jelentkező rossz e-mail címet adott meg, vagy az e-mailcíméhez tartozó tárhely megtelt, így nem tud üzenetet fogadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a képzés elvégzéséhez felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13.§ (1) bekezdésre figyelemmel felnőttképzési szerződést kell kötnünk. A szerződés mintáját itt eléri. A szerződés kitölthető űrlapját a jelentkezést követően küldjük meg a visszaigazoló e-mailben. Kérjük, hogy a képzésre a kitöltött szerződés két példányát hozza magával!

 

Kérjük, hogy a jelentkezés előtt ellenőrizze, hogy az megfelelő-e. Ha mégis tévedés, vagy elírás történt, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul jelezze felénk az anagybertok@roastar.hu e-mail címen! A Szolgáltatót a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Amennyiben a képzés díja a díjbekérőn szereplő határidőn belül nem kerül megtérítésre a Szolgáltató a jelen ÁSZF útján kötött online szerződéstől eláll, melyről a Jelentkezőt e-mailben értesíti. Felek jelen rendelkezéstől kölcsönös megállapodásukkal eltérhetnek.

 

 1. e-mail: Sikeres fizetés és számla

Sikeres fizetés estén e-mailben küldjük meg az elektronikus számlát. Az elektronikus számla kiállításához és továbbításához a Jelentkező jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

 

A sikeres fizetést követően e-mailben értesítünk minden a képzéssel kapcsolatos fontos információról.

4. Adatbeviteli hibák kijavítása

Az adatbeviteli hibák javítására a jelentkezés elküldése előtt bármikor lehetőség van.

Amennyiben a jelentkezés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk az anagybertok@roastar.hu e-mail címen.

5. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott képzés mellett feltüntetett összeg, amely összegen túlmenően további adó nem kerül felszámításra, így az a végső vételár

A képzések árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megtörtént jelentkezésekre nem vonatkozik.

6. Kupon

A kupont a Szolgáltató kuponkód formájában küldi meg a Jelentkező e-mailcíméré. A kupon felhasználásának idejét a kuponkódról szóló levél tartalmazza.

7. A termék jellemzői

A megrendelhető képzésok lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott képzés honlapján található információs oldaláról lehet részletesen megismerni.

Amennyiben további kérdése merülne fel, úgy kérjük, azt írja meg nekünk az anagybertok@roastar.hu e-mail címre.

8. Fizetési feltételek felmondás, hiányzás

8.1. A fizetés

Átutalás: Képzésok árának egyösszegű fizetése átutalással rendezhető az alábbiak szerint:

 • Számlavezető Bank: OTP
 • Számlatulajdonos: Roastar Zrt.
 • Számlaszám: 11794008-24023782
 • SWIFT: OTPVHUHB

Banki átutalásnál minden esetben kérjük a Jelentkező nevét és e-mail címét feltüntetni a megjegyzés rovatban.

Amennyiben a képzés díja a díjbekérőn szereplő határidőn belül nem kerül megtérítésre a Szolgáltató a jelen ÁSZF útján kötött online szerződéstől eláll, melyről a Jelentkezőt e-mailben értesíti. Felek jelen rendelkezéstől kölcsönös megállapodásukkal eltérhetnek.

8.2. Hiányzás kezelése, szerződés felmondása

 • Amennyiben a Jelentkező igazolt betegség miatt nem tud részt venni a kifizetett képzésen, úgy a – a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően – 6 hónapon belül – egy következő azonos témájú képzésen történő részvételbe a már kifizetett ellenérték beszámításra kerül.Amennyiben egyéb okból hiányzik a Jelentkező, vagy a betegség okán történt hiányzástól számított 6 hónap eltelt, úgy az összeg felhasználása a továbbiakban már nem lehetséges, a kifizetett vételár meghiúsulási kötbérként kerül elszámolásra.
 •  A Jelentkező a Szolgáltatónak címzett írásos rendes felmondásával jelen szerződést felmondhatja. A képzés kezdő időpontját megelőző 30. (harmincadik) napig történő felmondás esetén a képzési díj 100%-a visszafizetésre kerül a Jelentkező részére az általa megjelölt bankszámlára történő utalással, a felmondás postai, vagy elektronikus átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A képzés kezdő időpontját megelőző 30. napon túl történő rendes felmondás esetén a képzési díj 100%-a meghiúsulási kötbérként kerül elszámolásra.
 • Bármelyik fél, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondással élhet. A felmondást írásban kell közölni és indokolni szükséges. A jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja különösen, ha
 1. a) a Jelentkező a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 2. b) a Jelentkező fizetési hátralékát a Szolgáltató felszólítása ellenére sem teljesíti;
 3. c) a Jelentkező a gyakorlati órákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott;
 4. d) Felnőttképzési szerződés 8. és 9. pontban foglalt esetekben.

9. Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén, a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn belül, a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ilyen igényét írásban, vagy elektronikusan jelezze az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén.

10. Panaszügyintézés

A panaszát, kérdését, esetleges kérését igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal telefonon, e-mailben vagy levélben az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

10.1. Szóbeli panasz (telefonon, vagy személyesen)

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. A telefonos panaszügyintézés munkanapokon 10 és 17 óra között érhető el.

10.2. Írásbeli panasz (e-mail, levél)

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül írásban megválaszoljuk.

10.3. Online panaszügyintézés

A kapcsolat fül alatt található űrlap kitöltésével is megírhatja panaszát. A panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül írásban megválaszoljuk.

11. Szerzői jogvédelem

A honlapokon található és a tanfolyam során megismert valamennyi tartalom (pl.: könyv, jegyzet, képzés, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl.: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után.

Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Az említett anyagok bármilyen formában történő rögzítése, másolása, sokszorosítása, megjelenítése, továbbadása és terjesztése Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Az ilyen írásos felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 80.000 Ft, illetve szavanként bruttó 30.000 Ft, videók esetén percenként 80.000,- Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

12. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor a honlapon elhelyezett Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

13. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Az oldalak használata feltételezi a Jelentkező részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő károkért mindennemű felelősséget kizár.

Utoljára frissítve: 2021. augusztus 3. 

Kapcsolat

Nagy-Bertók Anita (AST)

l

Kérdése van? Tegye fel itt!

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

Süti tájékoztató

Minden jog fenntartva! - roastar.hu

Weboldal: Juda

Share This